Rzym, wtorek 19 grudnia 2017

 

Drodzy Przyjaciele CVS

Każdego roku Boże Narodzenie proponuje i zaprasza nas do szkoły doskonałości.

Zaproszenie do życia “rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego ma tym świecie” (Tt, 2,12) włącza nas w dynamikę Boga wobec człowieka:

– dynamikę pozytywnych wiadomości w trudnych sytuacjach;

– autentycznej miłości w sytuacjach obojętności;

– zbawienia i daru w sytuacjach władzy i posiadania.

 W tym szczególnym dla członków CVS roku patrzymy spojrzeniem kontemplacyjnym na tajemnicę Chrystusa, który wyrzeka się samego siebie i uczymy się postaw wiary i adoracji Maryi i Józefa, milczących przed Niezrozumiałym, ale otwartych na przyjmowanie.

Radość jest jak dobra ziemia, która sprawia, że życie dobrze rośnie, powiedział Papież Franciszek.

W ten świąteczny czas niech odnowi się w nas radość, gdy przyjmujemy Boga, który jest z nami. 

 

Wszystkiego najlepszego!

Angela Petitti