Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

wspólnota Cichych Pracowników Krzyża

życzy każdemu z Was radosnego świętowania, pokoju w sercu i wielu łask Bożych!

Niech Maryja, Matka Boga nauczy nas okazywania miłości każdej spotkanej osobie.