Wszystkim Apostołom Centrum Ochotników Cierpienia i Cichym Pracownikom Krzyża – błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Życzymy Wam, by dobro, które czynicie, było dla wszystkich znakiem miłosierdzia samego Boga.

Zarząd CVS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej