CZAS WIELKIEGO POSTU Z BŁ. LUIGIM NOVARESE

PIĄTEK II TYDZ.

„Siedem stopni ciszy wewnętrznej” Bł. Luigi Novarese

„Ukazywanie Chrystusa polega zatem na jak najdoskonalszym poznaniu własnego istnienia w Chrystusie, na dokładnej wiedzy co do własnego istnienia w Chrystusie. Takie jest precyzyjne wyjaśnienie. Chrystus i Ojciec są jednym, jedną wolą, jednym pragnieniem. To bycie w Chrystusie prowadzi nas do życia jak najbardziej zjednoczonego z Nim, do życia jak najbardziej odbijającego Jego wolę, do życia jak najbardziej reprezentującego Jego życie w Ciele Mistycznym poprzez moją egzystencję zjednoczoną z Jego.

W taki sposób realizujmy objawienie się Chrystusa w nas. Czy ono na tym się zatrzymuje? Nie! Zaraz potem, w rozdziale 15. Ewangelii św. Jana czytamy: „Jezus jest winoroślą, a my latoroślami”:

– jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim w miłości;

– jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim w boskiej ciszy;

– jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim w nieskończonych horyzontach miłości Ojca;

– jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, jesteśmy zjednoczeni z Nim w ukazywaniu i w głoszeniu ludzkości miłości Boga.

Nie ma więc niczego, co nas zahamuje, nie ma przeszkody, która nas powstrzyma, nie ma trudności, która mogłaby nas zdziwić, niczego, co by nas przewyższało. Kochaj Chrystusa i to wystarczy! To wszystko! To jest ten kamień węgielny, na którym się wspieram. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Będzie to więc dla mnie już zrozumiałe, że obecność Trójcy we mnie jest mi niezbędna, jest absolutnym warunkiem do życia, do działania, do ukazywania Boga, do działania Boga, ponieważ Bóg chce się mną posługiwać, chce posługiwać się każdym z was, aby rozszerzać swoją miłość.”