W dniach 4-7 kwietnia W Domu “Uzdrowienie chorych” w Głogowie, ksiądz Radosław Horbatowski głosił rekolekcje, dla członków Centrów Ochotników Cierpienia przybyłych miedzy innymi z Bydgoszczy, Wrocławia, Oleśnicy, Głogowa i Leszna. Podczas głoszonych nauk, rekolekcjonista zwracał uwagę na sens cierpienia w kontekście Zbawczej Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a także w oparciu o teksty Pisma Świętego i nauczanie błogosławionego Jana Pawła II ego.

Temat dotyczył także naszej misji w świecie jako osób chorych. Podkreślono, że Jezus Chrystus żyje w nas i działa przez nas o ile żyjemy w zgodzie z Jego Wolą. W rekolekcjach w sumie uczestniczyło ponad 100 osób. W ramach rekolekcji odbywały się spotkania w grupach, które wspólnie pracowały nad głoszonymi naukami i wymieniano się doświadczeniami apostolskimi z działań w swoich środowiskach.

Czas rekolekcji ubogacony był przez uczestnictwo w Eucharystii, Adoracji ,wspólnych modlitwach . Niektórzy z obecnych byli po raz pierwszy na rekolekcjach w domu “Uzdrowienie Chorych”, po ich zakończeniu zapewniali, że wiele skorzystali z tego pobytu w sposób duchowy i nie tylko, mają też nadzieję na kolejną możliwość przybycia do Głogowa. Podczas wspólnych spotkań rozmawiano także o zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniu jakim jest oczekiwana za miesiąc beatyfikacja Założyciela Centrów Ochotników Cierpienia sługi Bożego ks. Luigiego Novaresse.

Brat Roman Płatek (SOdC)