Zbliż się do serca mojego. Słuchając bicia serca mojego nauczysz się być miłosiernym

Na obrazie nie widzimy uszu Pana Jezusa, ale cała Jego postawa mówi o otwartości na wysłuchanie. Przez Biblię przewija się również nieustannie: “Wysłuchaj nas Panie”, na które Pan odpowiada: “Słuchaj Izraelu”.
Bez słuchania Boga Ojca, niemożliwe jest autentyczne braterstwo, wyrażające się we wzajemnym szacunku dla życia każdego człowieka.

Modlitwa:
Znajdź odpowiednie miejsce dla obrazu, oraz wygodną pozycję dla ciebie, tak byś mógł/mogła swobodnie się w niego wpatrywać.
W jaki sposób Jezus słucha? Całym ciałem, stawiając pierwszy krok, w naszym kierunku. Bóg chce żebyśmy go słuchali. Zaprasza cię: zbliż słuch do serca mojego. Słuchając bicia mego serca nauczysz się co znaczy być miłosiernym. Kogo słucham? W jaki sposób słucham? Czego słucham? Jakie treści wypełniają mój słuch?

Na zakończenie pomódl się słowami św. Faustyny:
Dopomóż mi, aby mój słuch był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.