Nowa pozycja książkowa:

“ZAWIERZYĆ SIĘ MARYI” Cisi Pracownicy Krzyża, Głogów 2015

Przygotujmy się na 100 rocznicę objawień Maryi w Fatimie!

“Zawierzenie się Maryi, uznawanie Jej za Matkę, siostrę, towarzyszkę ziemskiej wędrówki, zdolną do dawania wsparcia, mocy i pewności w trudnym czasie, było stałym aktem w życiu bł. Luigiego Novarese i jednym z kardynalnych punktów jego duchowości”. – wprowadzenie, str.7

Książkę można nabyć u Cichych Pracowników Krzyża, pod adresem umieszczonym na stronie.