Cisi Pracownicy Krzyża zapraszają na VII OLIMPIADĘ SPORTOWĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „VICTORIA”

Olimpiada odbędzie się 09.06.2016r.(czwartek) na terenach zielonych przy Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie

­­­­­­­­­­­­­­­ Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (do 180 zawodników), zgłoszenia należy przesyłać do 31.05.2016 r.– o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W dalszej części przesyłamy regulamin, wykaz konkurencji, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 31.05.2016r. na adres olimpiada@cisi.pl

Oryginał formularza wraz z pozostałymi dokumentami proszę dostarczyć do recepcji podczas rejestracji grupy.

 W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
olimpiada@cisi.pl                     tel. (76) 836 57 54

Cisi Pracownicy Krzyża
ul. bł. Luigiego Novarese 2
67-200 Głogów

logo_PFRON_2011_r logo1

Projekt pn. „VII Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych VICTORIA ” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki do pobrania:

1) PISMO PRZEWODNIE DO OŚRODKÓW

2) REGULAMIN OLIMPIADY

3) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

4) OŚWIAD. O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ

5) OŚWIAD. O PRZETW. DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Ważne
Uprzejmie prosimy, aby kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczestników olimpiady były potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dziękujemy