Cisi Pracownicy Krzyża zapraszają na

IX OLIMPIADĘ SPORTOWĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „VICTORIA”

Olimpiada odbędzie się 13.06.2017r.(wtorek) na terenach zielonych przy Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie

­­­­­­­­­­­­­­­ Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (do 80 zawodników) tylko ośrodki z województwa dolnośląskiego, zgłoszenia należy przesyłać do 06.06.2017 r.– o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 06.06.2017r. na adres olimpiada@cisi.pl

Oryginał formularza wraz z pozostałymi dokumentami proszę dostarczyć do recepcji podczas rejestracji grupy.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
olimpiada@cisi.pl                     tel. (76) 836 57 54

Cisi Pracownicy Krzyża
ul. bł. Luigiego Novarese 2
67-200 Głogów

 

       

Zadanie publiczne pn. „IX Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych VICTORIA ”

 współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Załączniki do pobrania:

1) Regulamin Olimpiady

2) Formularz zgłoszeniowy

3) Ośw o braku przeciwskazań

4) Ośw o przetw danych os i wizerunku

Ważne
Uprzejmie prosimy, aby kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczestników olimpiady były potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dziękujemy