W dniu 14. 03.2013 o godz 17:00 w Domu “Uzdrowienie Chorych” w Głogowie przy ul. ks.prał. Luigi Novarese 2 zapraszamy na wykład dr Joanny Kryszczyńskiej (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)

Neurofizjologiczne podłoże dysharmonii rozwojowej w okresie przedszkolnym – 1 h

(Przerwa 15 min)

Możliwości pomocy dzieciom z minimalną dysfunkcją mózgu metodą Terapii Psychomotorycznej Procus i Block – 1 h

(Dyskusja 15 min)

Na spotkanie zapraszamy szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy interesują się problemami zdrowych dzieci, ale rozwijających się mniej harmonijnie  – z niezgrabnością ruchową, mniejszymi umiejętnościami grafomotorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, opóźnionym rozwojem mowy i innymi tzw. łagodnymi dysfunkcjami neurorozwojowymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.