Nowa książka formacyjna:

“Z MARYJĄ JESTEŚMY ŚWIADKAMI RADOŚCI I NADZIEI. Misja cierpiących w Kościele i w świecie” Armando Aufiero; tł. Izabela Rutkowska; Głogów 2014

„Uczyńmy naszym zaproszenie Papieża Franciszka skierowane do Cichych Pracowników Krzyża i Centrum Ochotników Cierpienia: „Z tym charyzmatem jesteście darem dla Kościoła… Zachęcam, byście zbliżyli się do cierpiących  waszych parafiach jako świadkowie Zmartwychwstania. Tym sposobem wzbogacicie Kościół i będziecie uczestniczyć w misji duszpasterzy – modląc się i ofiarując za nich swoje cierpienia” (17 maja 2014 r.)”. – wprowadzenie do książki