W dniu  26 lutego 2019r. w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ODONIS 2019.

            Tematem przewodnim tegorocznego XIV Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów było hasło „WOLNOŚĆ JEST W NAS”- forma dowolna np. śpiew, recytacja, teatr, pantomima, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i zespołowej.

            Wzorem lat ubiegłych Przegląd prowadziła organizatorka i pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak

Decyzją kapituły konkursowej tegoroczni laureaci to:

Kategoria zespołowa:

I miejsce: Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „ARKA”

II miejsce: Zespół Ludowy „Jaczowiacy” oraz „Los Emerytos” – Dom Dziennego Pobytu „Cicha przystań”

III miejsce: Grupa teatralna „Cicho – sza” – ŚDS Głogów oraz Klub „Tęczowe Motyle”

Kategoria indywidualna:

I miejsce: Tomasz Danielewicz Dom Pomocy Społecznej Rościsławice oraz Robert Kariak Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań”

II miejsce: Zygmunt Rybak – Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” oraz Karolina Rudnicka – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań”

III miejsce: Roman Pieniążek PZERI oraz Celina Żuber – Budżan Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

            Wszyscy pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienia. Zwyczajem tego Przeglądu jest, że wszyscy artyści otrzymują nagrody i upominki dzięki sponsorom, którzy udzielili wsparcia:

  1. Andrzej Krzemień Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
  2. Małgorzatę Kotula Firma Korim,
  3. Agnieszka Gruszczyńska – Łozowska Firma Fonmed Aparaty słuchowe,
  4. Magdalenę Zgondek – Prezes Spółdzielni SPOŁEM,
  5. Mirosław Dąbrowski Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”.
  6. Zbigniew Rybka – Prezes GPK-SUEZ.

Organizatorami Przeglądu Twórczości Gospodarza Domu Uzdrowienia Chorych byli: główny organizator i prowadząca Przegląd Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak Prezes Stowarzyszenia ODONIS, siostra Małgorzata Malską – przełożona Cichych Pracowników Krzyża, Stanisław Stolarczyk – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Mieczysław Zajączkowski Prezes Stowarzyszenia Chorych na stwardnienie Rozsiane.

W Przeglądzie udział wzięło 88 wykonawców. Uczestnikami Przeglądu były osoby niepełnosprawne i seniorzy z powiatu głogowskiego, górowskiego, trzebnickiego: mieszkańcy domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracyjnych. Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów jest działaniem integrującym różnorodne środowiska osób niepełnosprawnych i starszych.

            Organizatorzy dostrzegają coraz wyższy poziom prezentowanej twórczości. Impreza ta cieszy się dużym powodzeniem o czym świadczyła ogromna frekwencja.

Do zobaczenia za rok.