W drugiej połowie sierpnia gościem Domu Uzdrowienie Chorych był rosyjski zespół folklorystyczny Heliosis. 19 osobowa orkiestra przyjechała do Głogowa z Krasnojarska na Syberii. Część jej członków przyznaje się do swoich polskich korzeni.  Nasze miasto stało się bazą na czas koncertów,jakie zespół dawał w rejonie Głogowa i okolic. Okazje do wysłuchania pięknej rosyjskiej muzyki wykonywanej na bałałajkach czy domrach mieli także uczestnicy dwóch kolejnych turnusów odbywających się w naszym domu. Młodzi wykonawcy z Krasnojarska uświetnili swoją muzyką także doroczny odpust parafialny w Głogowskiej Kolegiacie. Opiekunem zespołu w czasie polskiego tourne był ksiądz Tadeusz Szyjka. Dochód z płyt sprzedanych w czasie koncertów zasili budowę plebanii w parafii w Krasnojarsku, w której Ksiądz Tadeusz jest proboszczem.