11 sierpnia w naszym domu zagości li przedstawiciele wiodących producentów sprzętu rehabilitacyjnego w Europie. Celem tej wizyty była prezentacja ich oferty dla osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Hol Domu Uzdrowienie Chorych wypełnił się więc najnowszymi produktami , a także zainteresowanymi „wózkowiczami”, wśród których największą grupę stanowili najmłodsi uczestnicy kolejnego obozu prowadzonego w tych dniach przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Mamy nadzieję, że prezentacja ta zaowocuje przyszłymi zakupami wózków, które są tak ważnym narzędziem możliwe jak najbardziej samodzielnej egzystencji osób z niepełnosprawnością.