Właśnie zakończyły się rekolekcje dla Członków Centrum Ochotników Cierpienia w Domu Cichych Pracowników Krzyża.

Uczestnicy przybyli z Wrocławia, Oleśnicy, Leszna, Poznania a nawet z bardzo odległej Dukli (diecezja przemyska). W ciągu trzech dni (04-07 października) mogli wysłuchać konferencji Księdza Radosława Horbatowskiego , Siostry Małgorzaty Malskiej i Siostry Beaty Dyko, oraz uczestniczyć w szczególnym rycie nabożeństwa misyjnego.

Temat rekolekcji” Wszyscy jesteśmy misjonarzami” był obecny we wszystkich poczynaniach tego czasu: na modlitwie, liturgii , pracach w grupach i rozmowach pomiędzy uczestnikami. Był tez czas na modlitwy i wyciszenie. Każdy z uczestników szukał odpowiedzi na pytanie: Kim jestem i dokąd zmierzam? Poprzez wymianę doświadczeń poznawaliśmy różne sposoby, jak stać się misjonarzem i jak działać na polu misyjnym. Jak mówił błogosławiony Luigi Novarese „Dzisiaj trzeba czynić słowa” Pięknie i obrazowo o naszej misji w Afryce mówiła Siostra Małgorzata, to ważny wymiar misyjności naszego Dzieła. Siostra Beata w pewien sposób podsumowała swoją konferencją wszystko i pokazała nam co mamy robić, by rozsiewać woń Pana Boga. Na zakończenie rekolekcji, w niedzielne przedpołudnie przytoczyła także list Siostry Angelii Petitti, o misyjności CVS jako Wspólnoty Międzynarodowej .Wiele osób podczas podsumowania rekolekcji stwierdzało nie tylko ważność tematu przeżytych rekolekcji, ale też płynące zeń zadania dla każdego z nas.

To był bardzo cenny czas dla wszystkich, czas wspólnego przebywania razem na modlitwie i ubogacający w treści. W słowie na rozesłanie Ksiądz Radosław odniósł się do słów z Ewangelii „Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością…”( Łk.10,17) bo akurat tylu było też uczestników rekolekcji, mówił nam, że podobnie i My winniśmy wrócić z radością do swoich domów, środowisk, parafii, z misją głoszenia w różnoraki sposób o Jezusie i o sensie cierpienia . Wszyscy jesteście Misjonarzami!


br. Roman Płatek