Cierpienie, którego doświadczył Jezus i którego doświadczyło Serce Maryi, chce spotkać się w nas, ale dzięki Chrystusowi jest ono obdarzone nową i budującą siłą, której cierpienie samo w sobie nie posiada. Boskie życie, które krąży w naszych żyłach, a które od czasu Chrztu Świętego umacnia się w nas przez Chrystusa, dokonuje w nas tej samej przemiany. Dając się w ten sposób pokonać, stajemy się z Chrystusem, pod przewodnictwem Maryi, zwycięzcami, a nasz ból staje się cenną monetą, za którą możemy nabyć wiele dusz. 

Prał. Luigi Novarese

Wielu łask Bożych, radości ze Zmartwychwstania i wiary w to, że cierpienie zjednoczone z Krzyżem Chrystusa ma zbawczy sens życzy Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża.