Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek liturgia wspomina Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii a także sakramentu kapłaństwa . Przed rozpoczęciem Triduum Paschalnego, w godzinach porannych odbywa się szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskupi święcą oleje, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Wieczorem w kościołach parafialnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne.

Msza św. ma charakter uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Chrystus nadał temu nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: “To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie sakramentu kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

W czasie śpiewu hymnu “Chwała na wysokości Bogu”,biją dzwony, które milkną do czasu Wigilii Paschalnej. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans, umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ściągnięcie wszystkiego z ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

Dziś też mija 10 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II.

Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”. 10 lat temu te słowa usłyszeliśmy na Placu św. Piotra z ust arcybiskupa Leonardo Sandriego. W sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Pałacu Apostolskim zmarł papież Polak, Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał 26 lat.

jan

Pamiętajmy w naszych modlitwach i o ofiarowywaniu naszych cierpień za kapłanów. Posłuchajmy, co mówi do nas Bł. Luigi Novarese:
“Niech was nie męczy praca i wspieranie kapłanów. Pośród wszystkich działań to jest najcenniejsze, najbardziej godne zasługi, najpotrzebniejsze i najpożyteczniejsze dla Kościoła.”