Z wielką radością przyjęliśmy dziś w południe wiadomość, że Papież Franciszek w dniu wczorajszym zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Angiolino Bonetta, co powoduje, że stał się Czcigodnym Sługą Bożym.

Czcigodny Sługa Boży Angiolino Bonetta urodził się 18 września 1948 a odszedł do Pana 23 stycznia 1963 roku.

Jak mówił w swojej wzruszającej homilii Ks. Janusz Malski – Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża, z okazji 50 rocznicy narodzin dla nieba:

„Dla Angiolino cierpienie jest nie tylko wydarzeniem, które należy przyjąć z pogodą ducha, ale także szczególną realizacją określonego powołania. Znaczenie to szczególnie wskazuje na zdanie wypowiedziane do ojca Francesco, który zapytał go, dlaczego nie chce modlić się o uzdrowienie: „Tato, to jest moje powołanie do cierpienia, do samego końca”. Bez Jezusa i Maryi bólu nie można zaakceptować. Angiolino potwierdził swoją przynależność do Mistycznego Ciała Chrystusa poprzez osobistą pasję połączoną z cierpieniami przeżywanymi z miłością przez Odkupiciela dla zbawienia i nawrócenia grzeszników>.”

Momentem zwrotnym w życiu Angiolino, jego gajem Getsemani, była szkoła zawodowa w Bresci, gdzie rodzina wysłała go na początku jesieni 1960 na kurs przysposobienia zawodowego. Była to dobra szkoła, zdrowe chrześcijańskie środowisko, w którym kształcenie młodzieży powierzono zakonnikom. Nie dane mu było jednak jej ukończyć.

Już na samym jej początku ciężko zachorował, w wyniku czego musiał mieć amputowaną nogę. Od początku jednak ten młody chłopiec był przekonany, że w modlitwie, w miłości do Matki Bożej, w cieple Eucharystii znajdzie siły, aby zachować uśmiech, aby czynić dobro, aby promieniować radością i nadzieją. W pokoju szpitalnym prowadził z innymi chorymi różaniec, a skoro tylko zaczął posługiwać się kulami, jął krążyć od osoby do osoby z misją krzewienia dobra. Dodawał otuchy, wyprowadzał z depresji, rozweselał.

Zbawienie dusz, zadośćuczynienie za zło grzeszników to codzienna myśl przewodnia tego chłopca obdarzonego sympatią i siłą wiary. 21 września 1962 Angiolino złożył śluby we wspólnocie Cichych Pracowników Krzyża. W następnym roku zmarł. Przed śmiercią zwrócił się do swojej mamy z pogodną pewnością: „Powiem ci, kiedy umrę. Zawarłem pakt z Matką Bożą. Kiedy nadejdzie godzina… Ona przyjdzie po mnie! Poprosiłem ją, abym przez Czyściec przeszedł na tym świecie. Kiedy umrę, polecę od razu do Nieba!”.

Wdzięczni Panu Bogu za ten dar, prośmy za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Angiolino Bonetta o potrzebne łaski dla nas samych, naszych wspólnot, Centrum Ochotników Cierpienia a także prośmy Pana, aby przez dar swojej łaski pozwolił nam zobaczyć wkrótce Angiolino, w gronie Świętych i Błogosławionych, czczonego na ołtarzach całego Kościoła i aby stał się wzorem dla całej młodzieży, szczególnie dla młodych cierpiących ludzi!