Walne Zgromadzenie zwyczajne Międzynarodowej Konfederacji Centrów Ochotników Cierpienia, odbędzie się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Cichych Pracowników Krzyża, przy Via di Monte del Gallo 105, w Rzymie (Włochy), w dniach 21 listopada – 29 listopada 2014 roku.

“Drodzy Bracia i Siostry,

Pozwólcie, że powrócę do Audiencji u Papieża Franciszka z 17 maja 2014, z okazji Stulecia narodzin naszego Ojca Założyciela i rocznicy jego Beatyfikacji. Mowa Ojca Świętego, chociaż krótka, jest żywym i tętniącym wezwaniem wiary i humanizmu, wskazującym ewangeliczną duchowość cierpienia. Papież przyjmując świadectwo błogosławionego Luigiego Novarese, “kapłana zakochanego w Chrystusie i w Kościele oraz apostoła chorych”, nie tylko nie ukrywa dramatu cierpienia, lecz dostrzega w cierpieniu drogę światła i nadziei oraz zaprasza do przeżywania cierpienia jako okazji do słuchania i zbliżenia się do innych oraz jako apostolatu i misji.

            Wsparty słowami Papieża Franciszka, który przypomina nam, iż “z tym charyzmatem jesteście darem dla Kościoła”, zwracam się do Was, aby zwołać Walne Zgromadzenie zwyczajne Międzynarodowej Konfederacji Centrów Ochotników Cierpienia” –  ks. Armando Aufiero, Przewodniczący Międzynarodowej Konfederacji Centrum Ochotników Cierpienia.

Na Walne Zgromadzenie zwyczajne wezwani są: Zarząd Prezydium, Odpowiedzialni zrzeszonych Stowarzyszeń, Delegaci krajowi.

Poza tym zaproszeni są do uczestniczenia w pracach Zgromadzenia Zarząd Cichych Pracowników Krzyża, Komisja badawcza i redakcyjna Regulaminu, Odpowiedzialni Stowarzyszeń jeszcze nie skonfederowanych oraz osoby towarzyszące Odpowiedzialnym diecezjalnym i członkowie zarządów diecezjalnych.

Polskę reprezentować będą:

P. Zdzisław Waszkiewicz –  Archidiecezja Gdańska

P. Teresa Skuza –  Archidiecezja Warmińska

P. Lucyna Żółkiewska – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Ks. Radosław Horbatowski – Asystent Duchowy

s. Ewa Figura SOdC

s. Beata Dyko SOdC

Prosimy wszystkich o modlitwę w czasie obrad Międzynarodowego Zgromadzenia Konfederacji w Rzymie, aby wszystko, co będzie miało miejsce w czasie tych obrad, było tylko i wyłącznie dzięki natchnieniom Ducha Świętego i przyniosło obfite owoce w dalszej pracy apostolskiej a także służyło rozwojowi Centrum Ochotników Cierpienia w świecie.