W sobotę 25 października w Domu “Uzdrowienie Chorych” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia naszej diecezji. Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej , zwane także „Stowarzyszeniem”, bądź CVS jest diecezjalnym stowarzyszeniem katolików, skonfederowanym na szczeblu krajowym i międzynarodowym z konfederacją stowarzyszeń prywatnych o nazwie „Konfederacja Centrów Ochotników Cierpienia”. W jego skład wchodzą wierni, należący do sekcji świeckich (Ochotnicy Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych) i duchowni (Maryjna Liga Kapłanów), którzy pragną prowadzić wspólne dzieło apostolskie.
Dzieło to i działalność tego rodzaju realizowana jest w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej nieprzerwanie od 1987 roku i wspierane przez Cichych Pracowników Krzyża.
Wszyscy członkowie (Ochotnicy Cierpienia, Bracia Chorych, Maryjna Liga Kapłanów) odgrywają rolę aktywnych podmiotów, ofiarowując swoje życie duchowe oraz działalność, która jest jego konsekwencją, jako dar i bogactwo dla Kościoła i społeczeństwa .
To jakże ważne spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, przed Najświętszym Sakramentem i uroczystą Mszą św.
Prosiliśmy o światło Ducha świętego na czas wyborów nowych władz Stowarzyszenia. Nad porządkiem czuwał asystent duchowy naszej diecezji ks. Radosław Horbatowski.

Na kolejne 5 lat zostali wybrani:

Przewodnicząca: Lucyna Żółkiewska z Zawady.

Wiceprzewodnicząca: Dorota Dreszerska z Głogowa

Animator Grup Przewodnich: Teresa Krukowska-Szostak

Sekretarz: Paulina Bukała ze Szprotawy

Skarbnik: Stanisław Rodzeń z Głogowa

Nowej radzie życzymy dużo siły i nowych pomysłów w prowadzeniu apostolatu Centrum Ochotników Cierpienia.