W dniu 24.04.2018 roku, w naszym Domu odbyło się ważne spotkanie Centrum Ochotników Cierpienia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rozpoczęło się o godz. 10.30 Adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, gdzie prosiliśmy o dar Ducha Świętego i o to, by prowadził nas wszystkich podczas tego spotkania. O godz. 11.00 rozpoczęły się obrady na auli. Zebrało się 68 osób, z całej diecezji. Na wstępie kilka słów do zgromadzonych osób powiedziała s. Małgorzata Malska – przełożona wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża a następnie s. Ewa Figura jako odpowiedzialna za apostolat we wspólnocie. W trakcie obrad zostały zmienione 2 punkty w statucie jak i został wybrany na następne 6 lat nowy Zarząd CVS Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Przewodniczącym został wybrany:

Pan Stanisław Bogusz

Do Zarządu zostali powołani:

Pani Dorota Dreszerska – Wiceprzewodnicząca

Pani Lucyna Żółkiewska – Animator Grup Przewodnich

Pani Zofia Rosińska – Sekretarz

Pani Alicja Kott – Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Pani Danuta Malinowska

Pani Danuta Grzegorek

Pani Teresa Krukowska – Szostak

Wolnym członkiem została:

Pani Jadwiga Borysiewicz

Po zakończeniu obrad wszyscy udaliśmy się na Eucharystię jako nasze dziękczynienie za upływające 5 lat i z prośba o Boże błogosławieństwo na najbliższe 6 dla nowo wybranego Zarządu jak i nas wszystkich. Przed błogosławieństwem końcowym zostały wręczone symboliczne pamiątki ustępującemu Zarządowi jako wyraz naszej wdzięczności za dotychczasową służbę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: