4 lutego 2020 roku w Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie odbyło się Walne Zgromadzenie CVS diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Było to spotkanie podsumowujące pracę Centrum Ochotników Cierpienia w zeszłym roku.

Po odmówieniu Różańca została sprawowana Eucharystia a następnie po poczęstunku członkowie CVS zebrali się w Auli, aby rozpocząć Walne Zgromadzenie. Przywitała wszystkich s. Małgorzata Malska, przełożona wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Następnie kilka słów do zgromadzonych uczestników spotkania wygłosiła s. Ewa Figura. Po oficjalnym otwarciu nastąpiło zdawanie relacji członków Zarządu.

Spotkanie było bardzo owocne.