19 marca odbyło się Walne Spotkanie Centrum Ochotników Cierpienia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w naszym Domu. Rozpoczęliśmy od Eucharystii, w trakcie której została poświęcona figura Św. Józefa, która będzie stała w części mieszkalnej wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Następnie po krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady podczas których swoje roczne relacje zdali: Stanisław Bogusz- odpowiedzialny diecezjalny CVS, Alicja Kott – skarbnik. W imieniu Lucyny Żółkiewskiej relację odczytał Stanisław Bogusz.

Następnie zostały poddane pod głosowanie dwa regulaminy: regulamin wykonawczy do Statutu CVS diecezji zielenogórsko-gorzowskiego i regulamin finansowy.

Spotkanie zakończyło się o godz. 14.00