W niedzielę, 15 grudnia 2019r., nasz brat Wojciech Grzegorek otrzymał posługę akolitatu z rąk biskupa Paulo Borgia  w Kolegium Capranica w Rzymie .

 Wojtkowi życzymy wytrwałości w drodze do kapłaństwa.

 Pamiętajmy o Nim w modlitwie.

Akolita, z racji swojej posługi, ma pierwszeństwo przed innymi świeckimi w wypełnianiu szeregu funkcji podczas mszy świętej.

Do właściwych akolitom zadań należy: niesienie krzyża i świec w procesji wejścia, podawanie ksiąg, w szczególności mszału,  pomoc w przyjmowaniu darów, przygotowanie ołtarza, asystowanie kapłanowi podczas okadzenia darów, krzyża i ołtarza (gdy nie asystują kapłanowi diakoni), okadzanie kapłana i wiernych (gdy brak diakona), rozdzielanie Komunii Świętej, puryfikowanie i porządkowanie naczyń liturgicznych po rozdzieleniu Komunii, albo też po zakończeniu mszy.

Akolita może udzielać Komunii Świętej w czasie mszy lub poza nią, zanosić ją do chorych lub w wypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Może on również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa udzielenia Nim błogosławieństwa.Charakterystycznym zadaniem własnym akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych podczas mszy w przypadku braku diakona.

Strojem liturgicznym ustanowionego akolity jest alba.