Błogosławieni… w imię radości przemieniającej : misja cierpiących w Kościele i w świecie : materiały formacyjne dla grup Centrum Ochotników Cierpienia na rok duszpasterski 2013-2014 / Armando Aufiero ; [tł. Eulalia Jelonek] ; Centrum Ochotników Cierpienia.