UWAGA!!! Cisi Pracownicy Krzyża informują o wydłużeniu terminu składania dokumentów na projekt: pn. „Na końskim grzbiecie po zdrowie – hipoterapia” do dnia 24.04.2019 realizowanego w ramach konkursu nr 1/2018 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów projektu poprzez hipoterapię.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych  niepełnosprawnych oraz dzieci od 2 lat z powiatu głogowskiego (limit miejsc 15). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu

  1. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdej osoby
  2. Rehabilitacja  poprzez  hipoterapię

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2  od poniedziałku do piątku.

Warunki uczestnictwa

Złożenie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego beneficjenta wymaganych dokumentów, które będą weryfikowane przez Realizatora projektu.  Dokumenty należy złożyć osobiście w okresie do 24.04.2019r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00  w Głogowie  ul. bł. Luigiego Novarese 2  tel. 076 836-57-54  (druk do pobrania poniżej).

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu:

Serdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamy