Dziś w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jest uroczystość Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

Służebnico Pańska z Rokitna, zasłuchana w Dobrą Nowinę,
Matko Słowa, co Ciałem się stało, nakłoń ucha ku naszym modlitwom.
Ty słuchałaś wytrwale Wszechmocnego, zachowując w Sercu natchnienia, pomóż przyjąć powiew Ducha Świętego, byśmy żyli Ewangelią Chrystusa.
Biały Orzeł, którego ochraniasz,
niech Ci zawsze przypomina, że ufamy,
a Ty prowadź nas cierpliwie drogą Pana, pomóż wytrwać i ocal najsłabszych. Amen.