7 listopada 2017 roku, przedstawiciele zarządu CVS Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, wraz  siostrą Małgorzatą Malską i księdzem Radosławem Horbatowskim, uczestniczyli w uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze. Msza ta wieńczyła posługę księdza biskupa Stefana Regmunta jako przewodniczącego Komisji do spraw Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski. We mszy uczestniczyło ok.150 księży- kapelanów, którzy kończyli swoje rekolekcje.  Ks. Biskup kończył swoją kadencję na stanowisku przewodniczącego. Dla nas ks. bp. Stefan był i pozostanie przyjacielem chorych i niepełnosprawnych, a także współbratem w cierpieniu.  Wielką radością było widzieć ekscelencję w dobrej kondycji fizycznej. Podczas homilii Ksiądz Biskup uwypuklił siłę modlitwy za chorego, której sam doświadczył, a także ogromne znaczenie duszpasterstwa chorych. Nasza krótka, ale intensywna pielgrzymka na Jasną Górę przyniosła nam też chwile radosne.  Trud podróży wynagrodził nam ojcowski uścisk i rozradowane oblicze Ks. Bp. Stefana, gdy nas zobaczył. Są chwile, dla których warto ponieść każdy  trud. To była ta chwila. Bezcenne była też chwila, gdy znaleźliśmy się tuż przed Obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej w prawie pustej kaplicy. Mogliśmy podziękować Naszej Matce za to, że jest z nami i polecać Jej opiece Księdza Biskupa, Cichych Pracowników Krzyża, całe dzieło CVS  i naszych bliskich. Matko czuwaj nad nami byśmy żyjąc Ewangelią i służąc innym, wzrastali w Łasce Bożej.