W tym roku duszpasterskim pozwólmy się prowadzić Jezusowi, który wychowuje swoich uczniów, przygotowując
ich do głoszenia Królestwa Bożego. Wszystkie czytania do spotkań są wzięte z Ewangelii według św. Łukasza, który jest uważany za lekarza i malarza. W istocie – jest on lekarzem. Cała pierwsza część jego Ewangelii jest jak terapia, jest Słowem uzdrawiającym nas ze zła, które nosimy w środku. To terapia przypominająca nam o prawdzie, że jesteśmy synami. Łukasz jest także malarzem – druga część Ewangelii, zaraz po fragmencie o przemienieniu, ukazuje nam oblicze Syna Bożego. Każde z opowiadań jest jak pociągnięcie pędzlem malującym to oblicze, które my jesteśmy
wezwani odzwierciedlić i wcielić w naszym życiu. Ta droga zaczyna się wraz ze zwiastowaniem Maryi i taki jest także początek naszej wędrówki, która jest wędrówką Kościoła i wszystkich Jej dzieci, każdego z nas. To jest droga mówienia Bogu„tak“, odpowiadaniu „tak“ na Jego Słowo, tak aby to Słowo mogło w nas stawać się ciałem – na styl Syna Bożego. 

[..] Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w tej wędrówce. Bóg zawsze wyprzedza nas na drodze. Nie po to nas wyprzedza, by ustawić na niej przeszkody reguł. I nie po to także, by usunąć z naszej drogi wszelkie trudności i zapewnić nam wygodne życie. Ta wędrówka uruchamia nasze poszukiwanie prawdy Ewangelii, która raz doświadczona, pcha nas wręcz ku dawaniu o niej świadectwa z radością, bo ona mówi o nowej jakości życia. Duszpasterska metoda grup przewodnich, którą stworzył bł. Luigi Novarese, jest skoncentrowana właśnie na tym: aby wyjaśnić cel i poszczególne
etapy tej drogi. Chodzi o to, by zrealizować ją na poziomie osobistym, dla udoskonalenia i uświęcenia siebie samego, a także na poziomie wspólnotowym, dla budowy całego Kościoła. Chodzi o to, by chorzy, zaproszeni do bycia ewangelizatorami w dziele zbawienia, byli radosnymi świadkami miłości Bożej.

Resy Rizzini
Przedstawicielka CVS weWłoszech

 

źródło:

Cytat z wprowadzenia do książeczki.

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża wydała nową książkę formacyjną dla Centrum Ochotników Cierpienia na rok duszpasterski 2016-2017. „Uczniowie Syna. Misja osób cierpiących w Kościele i świecie”.