Od 16 do 22 października br. trwał w naszym mieście Tydzień z Bł. Janem Pawłem II, którego głównym inicjatorem i pomysłodawcą było Głogowskie Centrum Myśli Jana Pawła II. Do współorganizacji Tygodnia Centrum zapraszało różne środowiska, którym bliska i ważna jest postać Błogosławionego. Wśród zaangażowanych nie mogło zatem zabraknąć Cichych Pracowników Krzyża, których Dom “Uzdrowienie chorych” ma za patrona właśnie Jana Pawła II. To właśnie w tym miejscu, 16 października odbył się konkurs recytatorski, w którym recytowane były poetyckie i prozatorskie teksty Karola Wojtyły-Jana Pawła II.

Na konkurs zgłosiło się dziesięcioro uczestników – 3 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych, 7 osób ze szkół gimnazjalnych. W jury zasiedli: ks. Rafał Zendran (proboszcz parafii kolegiackiej, człowiek kultury wyczulony na wagę słowa, aktor seminaryjnego teatru “Zdumienie”), Bartłomiej Adamczak (rzecznik Starostwa Głogowskiego, animator kultury, aktor i reżyser działań teatralnych i parateatralnych) oraz Izabela Rutkowska (redaktor wydawniczy pisma “Kotwica”, językoznawca, instruktor teatralny).

Jury przyznało nagrody: I miejsce dla Barbary Sowuli z Zespołu Szkół Ekonomicznych, II miejsce dla Żakliny Więckowskiej z Gimnazjum im. I. Sendler w Przemkowie, III miejsce dla Bartosza Jasika z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej oraz wyróżnienie dla Julity Radło z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Nagrody ufundowali: poseł Wojciech Zubowski, Bożena Wójcik z księgarni Feniks, Cisi Pracownicy Krzyża, ks. Rafał Zendran i Gość Niedzielny. Poczęstunek przygotowała Elżbieta Rutkowska.

Konkurs pokazał z jednej strony, jak ważne jest sięganie do tekstów poetyckich Błogosławionego – pozwala to bowiem na poznanie tej postaci od innej strony, sięgnięcie do jej wrażliwości. Jak pisał Karol Wojtyła w liście do Mieczysława Kotlarczyka, założyciela Teatru Rapsodycznego: “Ja się w tych wierszach po prostu uczę mówić, zanim zacznę rozmawiać”. Konkurs pokazał też, jak trudną materią jest to słowo – tak odmienne od codziennej mowy, tak głębokie w swej treści i metaforze.

Centrum Myśli Jana Pawła II ma zamiar kontynuować to dzieło – już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie recytatorskim.