W dniach 7-17 października w Bydgoszczy odbywał się już 31 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Bydgoska wspólnota Centrum Ochotników Cierpienia prezentowała w tym tygodniu dzieło nowego błogosławionego ks. prałata Luigi Novarese.

Najpierw w niedzielę w kaplicy szpitala Uniwersyteckiego odbył się wykład diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia i chorych ks. Leszka Chodzińskiego na temat: “LUIGI NOVARESE DUCH LECZĄCY CIAŁO” , potem wieczorem w parafii p.w. św. Antoniego prezentowany był film “Kościół otwarty na chorych i niepełnosprawnych” . Wykład księdza Chudzińskiego był jeszcze powtórzony innego dnia w parafii p.w. św.

Jadwigi Królowej. Ponadto w dwóch innych ośrodkach rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej prezentowaliśmy powyższy film , aby przybliżyć chorym dzieło nowego błogosławionego. Po zakończonych filmach rozdawaliśmy foldery, ulotki i Kotwicę zainteresowanym osobą.

Po zakończonym wykładzie i mszy świętej nasz ks. duszpasterz – asystent C.O.C. poświęcił wizerunki nowego błogosławionego. Te wizerunki będą umieszczone w kaplicach szpitali w Bydgoszczy. Ponadto postanowiliśmy aby wizerunki naszego założyciela znajdowały się na stole w każdej grupie przewodniej podczas miesięcznych spotkań grup, do czego gorąco zachęcamy inne Apostolaty.

Kto by chciał otrzymać takie wizerunki ( w formacie A-4 ) – portrety naszego błogosławionego, może skontaktować się z naszą wspólnotą w Bydgoszczy TEL. 504093 427 (brat Jan).

Jan Polański