Taki tytuł nosiło Sympozjum Formacyjne zorganizowane przez Maryjną Ligę Kapłanów, która odbyła się w Rzymie w dniach 23-25 stycznia w Hotelu Casa Tra Noi.
Celem tego sympozjum była refleksja nad świętością nie w teorii, ale w różnych doświadczeniach duchowych, które stworzyły apostolno-duchową propozycję bł. Luigi Novarese.

Swoje wystąpienia mieli: 

Ojciec Jacquineau Azetsop – jezuita i przedstawił on podstawowe punkty duchowości św. Ignacego: troskę o życie duchowe rozumiane jako proces weryfikacji i ciągłego wzrostu, a Duchowe Ćwiczenia jako uprzywilejowaną okazję do zaplanowania życia w świętości. Słowa Ojca Jacquineau zwiększyły świadomość CVS w odniesieniu do znaczenia i piękna Duchowych Ćwiczeń, które błogosławiony Luigi proponował w kategoriach nie tylko osobistych, ale także jako wspólnota, aby wzrastać razem w świętości.

Od Ojca Angelo Episa, Montfortanin, pogłębiliśmy znaczenie pedagogii świętości i tego, że Maryja towarzyszy jako Matka i wychowawczyni.

Dr Stefania Tassotti, profesor teologii i koordynator kursu doradztwa duchowego w Teresianum, mówiła o świętości jako o ścieżce, która podwaja się w radości.

Jednym z punktów programu był tzw. okrągły stół “Każdy święty jest misją!”. Uczestniczyli w nim niektórzy Cisi Pracownicy Krzyża. Ich intencją było przedstawienie duchowego doświadczenia świętych Michała Archanioła, św. Józefa, św. Bernarda, św. Bernadety i świętych Franciszka i Hiacynty Marto. Ci święci zostali wskazani przez Założyciela jako Patronowie Stowarzyszenia.

Duchową syntezę błogosławionego Novarese przedstawili na zakończenie konferencji Moderator generalny, ks. Janusz Malski, oraz odpowiedzialna za apostolat siostra Angela Petitti.

Obecność biskupa Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo było dla uczestników Sympozjum jasnym znakiem łączności biskupa diecezji Ariano Irpino z charyzmatem Bł. Luigiego Novarese.