26 kwietnia nasz brat diakon Thierry TOMO Cichy Pracownik Krzyża, otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji Obala w Kamerunie. Wraz z nim otrzymało święcenia 13 diakonów z tej samej diecezji z rąk biskupa Leopold Sosthene. W koncelebrze uczestniczył także bp Barthélemy z Yagoua z licznymi kapłanami.
Wcześnie rano w niedzielę Miłosierdzia Bożego Neoprezbiter Thierry, odprawił Mszę Prymicyjną w swojej rodzinnej parafii pw. Bożej Rodzicielki w Obala. Licznie zgromadzeni parafianie i rodzina uczestniczyli w bardzo uroczystej Eucharystii przygotowanej w języku tubylczym, po francusku i łacinie. Bardzo radosnym śpiewom towarzyszyły bębny, tambury, które nadały podniosły charakter święta. Radosnym momentem było składanie darów ofiarnych a także życzeń Kapłanowi . Na te uroczystości przybyli też Cisi Pracownicy Krzyża z Włoch i z Moudy, gdzie nasze stowarzyszenie prowadzi fundację Betlejem.