“Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa” – Św. Jan Paweł II

Wdzięczni Panu Bogu za dar powołania do Kapłaństwa w rodzinie Novaresjańskiej pragniemy podzielić się z Wami naszą radością.

Dziś 29.06.2020, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, o godz. 10.00 w Katedrze, w Vercelli, we Włoszech, dwaj nasi Bracia: Marcellin Am-Agboudiguida Akonsena i Michel Kossi Mawuegna Fayosseh otrzymali święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Marco Arnolfo – arcybiskupa Vercelli.

Ks. Marcellin i Ks. Michel składamy nasze najserdeczniejsze życzenia. Jako Kapłani, a także będąc Cichymi Pracownikami Krzyża otrzymali oni od Boga wielki dar, który jest też darem dla całej rodziny Bł. Luigiego Novarese. Jesteśmy świadomi tego, że: “Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie” (św. Jan Maria Vianney)

Dlatego pragniemy życzyć Wam, Drodzy Księża przede wszystkim wierności Panu Bogu, wytrwałego dążenia ku świętości i wzrastania w łasce. Życzymy Wam serca otwartego zwłaszcza na cierpiących, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących, aby charyzmat Bł. Luigiego Novarese był niesiony na peryferie miast i na krańce świata, aby osoby cierpiące poznały, to czym my żyjemy od lat, że każde cierpienie w rękach Boga jest najcenniejszym skarbem i że “cierpienie jest powołaniem do większej miłości”. Obiecujemy naszą pamięć w modlitwie i cieszymy się z nowo wyświęconych Kapłanów.