26 Dzień Chorego nasza Wspólnota obchodziła szczególnie uroczyście – po raz pierwszy wspólnie z chorymi i niepełnosprawnymi z Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Msza św. celebrowana była przez ks. dr Edwarda Golińskiego oraz proboszcza parafii o. gwardiana Marka Skowrońskiego. Słowo Boże wygłosił ks. Edward. Skierowane ono było w szczególny sposób do chorych i niepełnosprawnych. Ks. Edward mówił – chorzy ,niepełnosprawni i osoby starsze to skarby kościoła. Przypomniał także, że cierpienie ma charakter zbawczy, a chorzy mogą ofiarować cierpienie w intencji Kościoła, swoich bliskich czy zbawienia świata. Nawiązał do naszego motta “chory pomaga choremu”. Przybliżył również osobę bł. Luigiego Novarese. Przyjęliśmy także z rąk kapłańskich Sakrament Namaszczenia chorych i błogosławieństwo relikwiami św. Maksymiliana Kolbe. Oprawa Eucharystii też była wyjątkowa.Psalm i pieśni śpiewane przez Małgosię Marcinkan z oprawą muzyczną Jacka Wykowskiego.  Modlitwy wiernych i czytania przygotowane przez Iwonę Cymerman. Procesja z darami przygotowana przez Danielę Szymczyk, a jako ministrant służył syn Piotr. Na zakończenie Mszy św. o. Marek podziękował ks. Edwardowi za skierowane słowo do chorych, za liczne przybycie parafianom i za to, że nasza Wspólnota w tak piękny sposób przygotowała tę uroczystość. Teresa Skuza również wyraziła zadowolenie, że mogliśmy wspólnie przeżywać ustanowiony przez Ojca Św. Jana Pawła II „Światowy Dzień Chorego”. Podziękowała o. Proboszczowi za wspólne uczestnictwo we Mszy św., ks. Edwardowi za skierowane słowo boże do chorych. W kilku zdaniach przedstawiła charyzmat bł. Luigiego Novarese i krótką historię działalności w naszej Archidiecezji. Zaprosiła wszystkich na marcowe spotkanie. Uczestnikom rozdano Kotwice i 150 szt zaproszeń – informacji o Apostolacie i możliwości uczestnictwa w comiesięcznych Mszach św. dla chorych i niepełnosprawnych. Było też spotkanie w salce klasztornej przy słodkościach, kawie i herbacie, śpiewanie pieśni i odmówienie litanii do św. Maksymiliana Kolbe.

Teresa Skuza
zdjęcia Andrzej Minowicz