Z okazji Jubileuszowego 15 dnia Papieskiego pod hasłem Jan Paweł II Patronem rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie wraz z głogowskimi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych zorganizowało w dniu 15 października 2015r. Akademię pn. „Jan Paweł II  – Papieżem osób niepełnosprawnych i seniorów”. Akademia ta została dedykowana św. Pamięci Renacie Gostyńskiej – Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Głogowie, którą pożegnaliśmy  w ubiegłym tygodniu.

W Akademii udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia oraz Wiceprezydent Miasta Głogowa Bożena Kowalczykowska oraz podopieczni następujących instytucji i organizacji pozarządowych:

 • Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów
 • Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Cisi Pracownicy Krzyża
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Polski Związek Niewidomych
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Sonar
 • Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
 • Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących TON
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM

Organizatorami Akademii byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Cisi Pracownicy Krzyża, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
Akademia rozpoczęła się od słowa wstępnego, które wygłosił Ks. Radosław Horbatowski, następnie wystąpiła Wiceprezes PZN Pani Krystyna Kwolek. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Krystyna Piasecka – Olejniczak przedstawiła prezentację multimedialną o Papieżu Janie Pawle II. Po prezentacji członkowie różnych organizacji przedstawili cytaty i opowieści z życia Papieża. Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali ulubioną pieśń św. Papieża Jana Pawła II – „Barka”.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom za wkład wniesiony w organizację Akademii.”

źródło:

http://glogow.pcpr.info/

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć: