Z okazji Roku Jana Pawła II i na dzień jego wspomnienia liturgicznego wspólnota Cichych Pracowników Krzyża przygotowała nową publikację. Jest to zbiór wszystkich orędzi Świętego na Światowy Dzień Chorego oraz List apostolski Salvifici doloris.
Wstęp napisał abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Oto fragment jego wypowiedzi:
„Trzeba stale przypominać, że Papież Polak był nie tylko wielkim teologiem i myślicielem, ale nade wszystko sługą chorych, a także cierpiącym wśród cierpiących.

Jako Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych mogę potwierdzić, że słowa Papieży kierowane w corocznych orędziach do chorych i cierpiących, a także do wszystkich, którzy się nimi opiekują, mają ogromne znaczenie w rozumieniu własnego cierpienia i w uwrażliwianiu wszystkich na godność człowieka dotkniętego niepełnosprawnością, chorobą i bólem.

Życzę wszystkim, którzy zetkną się z tą publikacją, aby przyczyniła się do przemiany serc na wzór św. Jana Pawła II, który naśladując Chrystusa, uczył «świadczyć dobro cierpieniem – oraz świadczyć dobro cierpiącemu» (Salvifici doloris, nr 30)”.
Św. Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Głogów 2015.
Książkę można nabyć u wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, zamawiając ją telefonicznie bądź mailowo.

Źródło:

Izabela Rutkowska