Wczoraj w księgarni świętego Pawła w Bresci odbyło się spotkanie z autorem książki Mauro Anselmo opowiadającej o życiu księdza Remigio Fusi, który całe swoje kapłaństwo poświęcił w Dziele błogosławionego Luigi Novarese. W cieniu założyciela potrafił ks Remigio tworzyć i promować apostolat Centrum Ochotników Cierpienia. W spotkaniu uczestniczyli niektórzy świadkowie jego życia i misji wobec chorych i cierpiących.