Na początku kolejnego roku duszpasterskiego 9 listopada 2019 r. w Pruszczu Gdańskim, odbyło się spotkanie z wszystkimi odpowiedzialnymi za skonfederowane CVS, aby porozmawiać o konkretnych formach naszego zaangażowania.
Tematami dnia było: CVS w kontekście Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego, Nowy rok duszpasterski w CVS.

“Miłość wciela się w ludzkie ograniczenia”.Jest to temat roku duszpasterskiego, w który wchodzimy ze wszystkimi naszymi ograniczeniami, aby włączyć je w misję i służbę. Chcemy zastanowić się, czym one dla nas są. Wszystkie chcemy poddać ewangelicznej weryfikacji. Przez ten cały rok duszpasterski w dalszym ciągu będziemy pogłębiać temat misyjności, a wszystko będzie w oparciu o 2 List do Tymoteusza.