W drugą niedziele stycznia ( 08.01.2015 r ) nasz Apostolat Chorych zorganizował uroczyste spotkanie noworoczne dla członków ,sympatyków , rodzin i opiekunów .
Uroczystość tę rozpoczęła Msza Święta , której oprawę muzyczną ,śpiew , procesje z darami oraz czytanie słowa bożego przygotowały pod kierunkiem animatora grup przewodnich małe grupy.
Po mszy świętej udaliśmy się do salki aby wysłuchać katechezy, odmówić różaniec za zmarłych w listopadzie i grudniu naszych członków oraz mamę Danuty Steckiewicz.
Po katechezie i modlitwach rozpoczęliśmy słodki poczęstunek i śpiewanie kolęd .
Był też czas na składanie życzeń i wzajemne rozmowy.
Śpiewanie kolęd to cudowny czas, czas uwielbiania Boga i radości ze wspólnego przebywania .

Zdjęcia z tej uroczystości wykonali :
Iwona Cymerman i Ryszard Śliwiński .

Teresa Skuza