13 stycznia w Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskie,j jak co roku, odbyło się spotkanie noworoczne .
Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński .
Mszę świętą swoim pięknym śpiewem i muzyką ubogacili Nelly Chajnowska,Helena Marcinkan i Jacek Wykowski .
Podczas spotkania na salce śpiewaliśmy kolędy ,które były przeplatane myślami bł. Luigi Novarese .
Na zakończenie Arcybiskup podziękował za zaproszenie ,zwrócił się do nas abyśmy swoje cierpienie ofiarowali Bogu za Kościół i za kapłanów .
Dziękuję o. Marcinowi Wysockiemu proboszczowi parafii Matki Bożej Ostrobramskiej za udostępnienie salki, 
w której mogliśmy zorganizować spotkanie .
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ,którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości.

Teresa Skuza