Od 2 do 4 listopada 2018 odbędzie się  Zebranie Międzynarodowej Konfederacji CVS. Temat tego spotkania, na który przybędą delegaci CVS z Włoch i reprezentanci CVS z Polski, Portugalii, Kolumbii i USA, będzie brzmiał: „Orędzie Ewangelii”.
„Ewangelia, w której rozbłyska chwalebny Krzyż Chrystusa, z mocą zaprasza do radowania się” (EG 5). I my przyjmijmy łaskę umożliwiającą nam wspólne odnajdywanie aktualnych dróg Ewangelii cierpienia i radości – mimo różnic kulturowych, językowych czy metod działania. Nie lekceważmy ich ze względu na odnawiającą moc Słowa Bożego – „za każdym razem, gdy poszukujemy drogi powrotu do źródeł i przywrócenia pierwotnej świeżości Ewangelii, odkrywamy nowe drogi, twórcze metody, inne formy ekspresji, bardziej wyraziste znaki, słowa o odnowionym znaczeniu, potrzebnym dla współczesnego świata. W rzeczywistości każde autentyczne ewangeliczne działanie zawsze jest ‘nowe’” (EG 11).
Obecne międzynarodowe spotkanie jest jednocześnie zebraniem, na którym odbędą się wybory nowej Rady Konfederacji. Mówimy o służbie, którą niektórzy z nas obejmą w imieniu całej wspólnoty, aby realizować cele, dla których została stworzona Konfederacja: „rozwijać i wspierać we wspólnotach CVS realizację charyzmatycznej intuicji prał. Luigiego Novarese, który w cierpieniu widział ofiarowane choremu uczestnictwo w paschalnym misterium Chrystusa, który w ten sposób czyni chorego apostołem, docenia go i wybiera, aby dowartościować każdy rodzaj cierpienia obecnego w ludzkim życiu. To wszystko [ma się dokonywać] w głębokim zaangażowaniu się w realizację próśb o modlitwę i pokutę, według duchowości maryjnej z Lourdes i Fatimy, które Konfederacja uznaje za miejsca stanowiące fundament naszej duchowości” (Statut, nr 2).

„Nie trzeba przytaczać skomplikowanych teologicznych argumentów, aby umotywować nasz obowiązek niesienia pomocy współczesnemu światu w podróży ku Bożemu Królestwu – bez mamienia fałszywą nadzieją i bez czarnowidztwa” – powiedział niedawno papież Franciszek, otwierając Synod Biskupów poświęcony młodzieży (3 października 2018). „Zaangażujmy się więc w poszukiwanie [dróg] uczestniczenia w przyszłości, aby wyjść z tego Synodu nie tylko z dokumentem (który tak naprawdę przeczyta niewielu, ale wielu skrytykuje), ale przede wszystkim z konkretnymi propozycjami duszpasterskimi, umożliwiającymi realizację zadań Synodu; z takimi, które pozwolą zasiać marzenia, obudzić wizje, pomogą zakwitnąć nadziejom, wzbudzić zaufanie, zasklepić rany, uzdrowić relacje; z takimi, które sprawią, że zajaśnieje jutrzenka nadziei, ludzie będą się od siebie nawzajem uczyć, aby stworzyć pozytywną wizję oświecającą umysły, ocieplającą serca, przywracającą siłę w rękach, inspirującą młodych – wszystkich młodych, bez wykluczania nikogo. Chodzi o wizję przyszłości, wypełnioną radością Ewangelii”.

Niech te słowa przewodzą naszym obradom, modlitwom i naszej apostolskiej działalności.

 

Angela Petitti

Przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji CVS