W Domu generalnym Cichych Pracowników Krzyża w Rzymie rozpoczęło się spotkanie formacyjne Maryjnej Ligi Kaplanow założonej przez bł. Luigiego Novarese w 1947 roku we Włoszech. Tytułem spotkania jest “Fatima. Ojcowskie oblicze Boga w historii świata.” Z Polski są ks. Radosław Horbatowski i ks. Jerzy Banul (archidiecezja warmińsko-mazurska). Wszystkim życzymy owocnego spotkania pamiętając w modlitwie.