Po kilku miesięcznej przerwie w przeddzień uroczystości św. Józefa grupa apostolatu Cvs z Głogowa spotkała się w Kolegiacie na dniu skupienia innym niż zawsze. Zachowując dystans i wszelkie obostrzenia mogliśmy razem Adorować, modlić się, uczestniczyć we Mszy św. Prosząc Boga o ustanie pandemii o błogosławieństwo Boże dla nas wszystkich.