Do wszystkich członków CVS 

Drodzy Przyjaciele, Ochotnicy Cierpienia, sympatycy, członkowie rodziny CVS.

Jak miło jest być tą wielką rodziną, która razem przeżywa rocznicę powstania!

Mamy 74 lata. Czy tak się czujemy? Czy dobrze je znosimy? W każdym razie: to właśnie my.

Jesteśmy dziełem Boga, dziełem Maryi, współpracownikami w charyzmacie, który czyni nas wszystkich ewangelizatorami, każdy wychodząc od swojej kruchości i żyjąc nią jako mocą w łasce, którą Chrystus daje nam każdego dnia.

„Życie, które mamy, jest wspaniałe. Życie, które zobaczymy, będzie jeszcze wspanialsze, ponieważ jest Nieskończone”. (Emily Dickinson, Z listu do E. Holland, październik 1870)

Piękny cytat z Emily Dickinson, który przypomina nam o pięknie egzystencji bez względu na sposób w jakim się prezentuje. Tutaj, kiedy prowadzimy nasze codzienne życie z wielkodusznym zaangażowaniem, a potem z Panem w pełni Jego radości.

Czujemy się wraz z wszystkimi ludźmi na świecie, jakbyśmy szli bez stałych punktów po ruchomych piaskach. Każdego dnia obserwujemy ból świata: możemy do naszej modlitwy włożyć każdą twarz, otwierając tak nasze serce na współczucie.

A co dziś powiedziałby do nas Błogosławiony Luigi Novarese? 

Z pewnością zaprosiłby nas, abyśmy nie tracili ducha. Mówiąc o tym, cytuję jego słowa: „Spójrzmy w przyszłość! Rzeczywiście, wiele zostało osiągnięte; ale ile, ile jeszcze pozostaje do zrobienia! Praca, która nas czeka, jest ogromna i wymagająca dla każdego.

Dlatego z całego serca zwracam się do każdego członka z prośbą o pomoc i wsparcie w apostolacie. Bardzo mocno zaufajmy Matce Bożej, która powierza nam program zbawienia tej biednej ludzkości”.

„Kochać to wyprzedzać świat” – mówi współczesny poeta. Piękne zadanie! My z CVS tłumaczymy to słowami Jana Pawła II: należymy do CVS, aby kochać więcej! Z tą siłą w naszych sercach wyprzedzajmy świat i rozszerzajmy wewnętrzną przestrzeń, aby pomieścić każde życie.

Wszystkiego najlepszego CVS!

Angela Petitti

Przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji CVS 

Oryginalny tekst do pobrania w formacie PDF: