CZAS WIELKIEGO POSTU Z BŁOGOSŁAWIONYM LUIGIM NOVARESE

IV NIEDZIELA

 

Z myśli Bł. Luigi Novarese (1968):

„Drogie i umiłowane dzieci. Oto niektóre wskazówki na Wielki Post.

Wielki Post w całej liturgii jest uroczystym zaproszeniem do pokuty. Ojciec Święty w przemówieniu w Środę Popielcową podkreślił istotę nauczania liturgii wielkopostnej, a następnie zwrócił się z ciepłym zaproszeniem, aby przeżyć ten intensywny czas, w duchu modlitwy i pokuty, karmiąc się Słowem Bożym. Chcę podkreślić ważność i obowiązek czynienia pokuty, która spada na nas w bardzo szczególny sposób, ponieważ:

– Zdecydowaliśmy się podążać za Maryją Niepokalaną, która stała się wytyczną naszej osobistej świętości: jej program jest stanowczym i serdecznym zaproszeniem do praktykowania pokuty.

– Odpowiadając natchnieniom Ducha Świętego zdecydowaliśmy się przynależeć do stowarzyszenia, którego celem jest bycie żywym świadectwem na to, jak można żyć duchem pokuty, o którą prosi Najświętsza Dziewica;

– Kościół, wierni, oczekują od naszych członków autentycznego wkładu modlitwy i pokuty dla wzrostu całego Ciała Mistycznego, umocnienia świętości i pomoc grzesznikom.

Ten obowiązek jest dla nas bardzo istotny, ponieważ oprócz chrześcijańskiego obowiązku jest on także zaangażowaniem powołaniowym i szczególnym świadectwem na gruncie eklezjalnym.

Jeśli nie żyjemy intymnie i osobiście tym programem pokutnym z codziennym zaangażowaniem, zawsze nowym wobec zmieniających się okoliczności dnia, zawsze głębiej rozumianym i głębiej przeżywanym, który mamy w stosunku do otrzymanej łaski, to wtedy jesteśmy niekonsekwentni, jak brzmiące cymbały, które wiedzą, co muszą zrobić, ale które w odpowiednim momencie wycofują się”.