CZAS WIELKIEGO POSTU Z BŁ. LUIGI NOVARESE

WTOREK III TYDZ.

Z myśli Bł. Luigi Novarese:

„Umiłowani w Panu, przychodzę do każdego z Was, aby powiedzieć Wam kilka słów i wyrazić moje gorące pragnienie, aby ten czas wielkopostny, silny okres liturgiczny roku był motywem do podjęcia działania w celu stania się z Chrystusem Hostią czystą, świętą i nieskazitelną, a także była to dla Was okazja sprzyjająca do pracy nad Waszą większą doskonałością.

Do tego jesteśmy zobowiązani wstępując do Stowarzyszenia: „dusze w duchu próśb przedstawionych przez Niepokalaną w Lourdes i Fatimie, żyją programem Krzyża, aby pełnić tylko Jego wolę, zjednoczoną z Ukrzyżowanym, jedną ofiarę, cicho realizowaną w pełnieniu woli Ojca jak Jezus Chrystus w Ogrodzie Oliwnym “.

Cel jest z pewnością piękny i ekscytujący, i dlatego, że taki jest, należy go przestrzegać, to znaczy “realizować” jak Chrystus w ogrodzie oliwnym, w całkowitej jedności z Nim:

– każdego dnia, w pełni przedstawiać swoją ofiarę,

– pragnąć odnaleźć wolę Ojca, o której wiedział, którą w pełni i całkowicie przyjął, z którą „dobrowolnie” się spotkał, znając prawdziwy sens ofiary,

– odłączony od wszystkich, nawet od bliskości swojej Matki; także od wsparcia apostołów, którzy “zmęczeni” nie mogli czuwać z Nim nawet przez godzinę Jego modlitwy;

– świadomy potrzeby ofiary, która Go czekała.

Bez takiego unicestwienia, ludzkość nigdy nie mogłaby ponownie zbliżyć się do Ojca. I w tej ofierze wszystkie jego ludzkie i boskie prerogatywy zostałyby źle zrozumiane i zdeptane: “jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża i uwierz w siebie” itd.

A jednak historia całej ludzkości w tym momencie patrzyła ku Niemu, ku Zbawicielowi, Odkupicielowi, Pośrednikowi, jak i samemu Bogu, który oczekiwał “Tak” od Tej, która swoją własną zgodą stała się Jego Matką, “Święta Maryjo, Matko Boża”.