“25 sierpnia 1962 r. uczestniczyłam jako siostra asystentka w rekolekcjach, które odbyły się w Re, z grupą CVS z Bolonii. Podczas podróży dołączyli do nas inni uczestnicy z Modeny, Parmy, Florencji itp. Przybywając do Re, otrzymałam zakres zadań: między innymi to, że podawałam do stołu … “.

Tak rozpoczęła się droga Marisy Basello, Cichej Pracownicy Krzyża. Między podróżą a służbą, wszelkiego rodzaju pracami, od ogrodniczki po elektryka, od kucharki po poetkę, opiekunkę i pisarkę, s.Marisa wkrótce stała się cenną współpracowniczką ks. Novarese, który doceniał autorytatywność tych, którzy potrafią z praktycznością rozwiązywać problemy związane ze zwykłymi i nadzwyczajnymi pracami.

Siostra Marisa z wielką pasją angażowała się we wszystko. Głęboko zainteresowana duchowością, kulturą, sztuką, zawsze dobrze poinformowana o współczesności. Uwielbiała konfrontacje słowne i dialog. Szczególnie uwielbiała opowiadać o historii Stowarzyszenia. W ostatnich latach w Re jej szczególnym zadaniem było towarzyszenie ludziom uczestniczącym w rekolekcjach podczas odwiedzin w pokoju Bł. Luigi Novarese, ilustrując jego historyczną i duchową ścieżkę.

Ostatnie lata życia okupione były chorobą, którą przeżywała z wielką wiarą.

Dzisiaj (27.4.2020) siostra Marisa odeszła do Pana. Jesteśmy jej nieskończenie wdzięczni za to, co pozostawiła nam wszystkim.

„Została nam dana łaska daru: jesteśmy tego świadomi, ten dar wzywa nas, kierując nasze serca do odpowiedzialnej wdzięczności wobec Pana, dawcy wszelkiego dobra, jak i do postępu w służbie Najświętszej Maryi Pannie”. (z jednego ze świadectw s. Marisy)

Dziękujemy s. Mariso.