Rzym, 11 luty 2018

Do wszystkich Centrów Ochotników Cierpienia

Siłownia Wielkiego Postu

Najdrożsi.

11 lutego będziemy wspominać pierwsze Objawienie Dziewicy Maryi w Lourdes. W tym roku mija 160 lat od tego wydarzenia. Czas, w którym milionom osób została zaoferowana możliwość spotkania w ciszy Groty, młodego oblicza Maryi, otwartego i dyspozycyjnego serca Bernadetty i przyjęcie drogi wiary składającej się z autentycznej modlitwy i trwałego nawrócenia.

Za kilka dni rozpocznie się Wielki Post. W jednym z tekstów Błogosławionego Luigi Novarese z 1968 roku, nasz Założyciel połączył dwa wydarzenia i proponuje nam swoją refleksję:

„Nasza obecność u stóp Krzyża chce nas zaangażować w dzieło odnowy duchowej, osobistej i stowarzyszeniowej, abyśmy stanęli w postawie modlitwy i realizacji pokuty, o którą Matka Kościoła prosiła w Lourdes i Fatimie, a myśmy ją przyjęli jako charakterystyczny znak naszego Stowarzyszenia.

„Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz. 13,12) Nie mamy nic przeciwko temu, żeby narzucić sobie większą czujność, trochę więcej abstynencji od rzeczy próżnych, aby zdobywać rzeczy wielkie. To jest siłownia Wielkiego Postu, dla wszystkich dostępna, skromny znak w naszym codziennym życiu, w świetle ewangelicznych słów, że trzeba umrzeć, aby żyć. Ona napełni nasze serce nadzieją i radością pamiętając zawsze, że nasz apostolat jest apostolatem maryjnym i skoncentrowanym na Chrystusie. Maryjnym, ponieważ zaczyna się od objawień Matki Kościoła, przekazanym swoim powiernikom w Lourdes i Fatimie. Skoncentrowanym na Chrystusie, ponieważ Najświętsza Maryja wszystko odnosi do Jezusa” (L’Ancora, marzec 1968)

Niech Twoje słowa, Panie Jezu, prowadzą nas po tej trudnej ścieżce,

podczas której wszyscy jesteśmy wezwani do rozliczenia się z samym sobą,

ale także do odkrywania ogromnej miłości wobec nas.

Prosisz nas byśmy czuwali nad naszymi sercami, bo z nich rodzi się zło i dobro,

egoizm i wspaniałomyślność, zazdrość i duch braterski.

Prosisz nas, byśmy otworzyli nasze serce na Twoje miłosierne spojrzenie,

abyśmy pozwolili przemieniać się i abyś uzdrawiał nas przez Twojego Ducha.

Niech sakrament Komunii, którą Ojcze przyjmiemy, podtrzymuje nas w czasie wielkopostnej drogi, uświęcaj nasz post i spraw, aby był skutecznym narzędziem dla uzdrowienia naszego ducha.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Wszystkim życzymy świętego czasu Wielkiego Postu, przeżytego we wzajemnej solidarności i wyraźnym pragnieniu czynienia dobra.

s. Angela Petitti SOdC

Przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji CVS