Nowa pozycja książkowa:

“Siedem stopni ciszy wewnętrznej”, autor: bł. Luigi Novarese, Głogów 2017.

„Czy chcecie rozpocząć naśladowanie Chrystusa? Co wolicie? Być przedwcześnie zmarłymi czy też nieskończenie radosnymi?” – tak brzmi jedno z pierwszych pytań Bł. Luigiego Novarese – założyciela Cichych Pracowników Krzyża i Centrum Ochotników Cierpienia. „Siedem stopni ciszy wewnętrznej” to najbardziej spójna wykładnia charyzmatu tych wspólnot. Tytułowa wewnętrzna cisza to cisza własnego „ja” , cisza kontroli nad pożądaniem, cisza języka, która pozwala zrozumieć i przyjąć Słowo Boże. W takiej ciszy Novarese widział konieczny warunek duchowego rozwoju, posuniętego aż do końcowego wyznania, czynionego wraz z Chrystusem: „Ojcze, w Twoje ręce…”. Ma ona siedem stopni – tak jak siedem grzechów głównych i tak jak siedem ostatnich słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu. Jest to bardzo konkretna propozycja nieustannej formacji chrześcijańskiej w duchu zawierzenia Maryi. Kolejne stopnie oznaczają: walkę z grzechem ciężkim, walkę z grzechem lekkim, ćwiczenie się w cnotach i świadomość wad, współpracę z Maryją, z Duchem Świętym, rozeznawanie woli Bożej, naukę przyjmowania cierpienia. Szczytem tej duchowej drogi jest cisza Kalwarii”. (cyt. z okładki książki)

Książka można nabyć u Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie – adres i nr tel. na naszej stronie.